اوج گیری دوباره مهدی ترابی

[unable to retrieve full-text content]

فصل بد ترابی، به روزهای خوبش رسیده و این موضوع، بیشتر از همه پرسپولیسی ها را خوشحال می کند.