افتخاری که در صدای یک سیلی گم شد/ نصیری: به زور باشد جرثقیل، قهرمان قهرمانان است/ امیدوارم علی حسینی از کسی که خانه نشینش کرد انتقام بگیرد/ زهتاب: افرادی که نقد غیرمنصفانه می کنند کارنابلد هستند

[unable to retrieve full-text content]

ایران فقط می تواند دو وزنه بردار در المپیک داشته باشد و این مهم است ما بتوانیم در مسابقات جهانی حقانیت خود را به اثبات برسانیم.