شاه ماهی در تور آبی ها؛ استقلال به دنبال ستارۀ ناراضی قلعه نویی

[unable to retrieve full-text content]

استقلال قصد دارد از آب گل آلود مابین قلعه نویی و ستارۀ ناراضی سپاهان ماهی بزرگی را صید کند.