فیلم/گلی با چاشنی سرعت، تکنیک و عقل

[unable to retrieve full-text content]

اوکامپوس بازیکن مارسی گل زیبایی با چاشنی سرعت، تکنیک و عقل را مقابل دیژون به ثمر رساند که مورد توجه قرار گرفت.