سرگیجه آبی ها از تدابیر تاکتیکی آقای مربی

[unable to retrieve full-text content]

بازیکنان چلسی از انبوه اطلاعات تاکتیکی که مائوریتسیو ساری به آنها داده گیج شده اند و نمی توانند سبک بازی معروف به «ساری بال» را پیاده کنند.