چشمی: بازیکنان پرسپولیس داد وبیداد می کنند اما اتفاقی نمی افتد

[unable to retrieve full-text content]

بازیکن تیم استقلال گفت: شما ببینید در بازی پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان بازیکن پرسپولیس چطور اعتراض کرد.