بازگشت جهانبخش به نسخه هلند / برایتون ۲ دربی کانتی ۱

[unable to retrieve full-text content]

یاران جهانبخش در حالی دربی کانتی را شکست دادند که جهانبخش روز خوبی را همانند حضور در لیگ هلند تجربه کرد.