جعفری چهل و پنجم مارپیچ کوچک شد

[unable to retrieve full-text content]

در پایان رقابت های انتخابی مارپیچ کوچک قهرمانی جهان، سید مرتضی جعفری عنوان چهل و پنجم را در رده بندی پایانی بدست آورد.