هدفم کسب مدال طلای دوی ۳ هزار متر بامانع آسیا است

[unable to retrieve full-text content]

رکورددار دوی ۳ هزار متر بامانع آسیا گفت: در مسابقات قهرمانی آسیا بیشتر به کسب مدال طلا فکر می کنم و رکوردشکنی را به سایر مسابقات موکول خواهم کرد.